Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί στην αλλαγή του διπλώματος οδήγησης Β σε 4,25Τ!

Back to Blog
Δημοσιεύτηκε από: Zampetas Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία Σχόλια: 0 Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/03/24

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί στην αλλαγή του διπλώματος οδήγησης Β σε 4,25Τ!

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε θετικά για την αύξηση του ορίου κιλών του διπλώματος της κατηγορίας Β από 3500 κιλά στα 4250 κιλά για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και ασθενοφόρα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροχόσπιτων, μέσω του κεντρικού φορέα τον European Caravan Federation» (ECF), αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να επεκτείνει το όριο βάρους της άδειας οδήγησης Β στους 4,25 τόνους για όλα τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και χαιρετίζει με μεγάλη χαρά αυτή την εξέλιξη.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση της επιτροπής μεταφορών σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια οδήγησης. Σε αυτή τη λεγόμενη πρώτη ανάγνωση, καθορίστηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τριμερή διάλογο που τώρα ξεκινά. Στον τριμερή διάλογο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Επιτροπή, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) διαπραγματεύονται το τελικό περιεχόμενο της οδηγίας.

Η σημερινή κατάσταση είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική: Το Ευρωκοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αύξησης του ορίου βάρους για τις άδειες οδήγησης Β στο μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος των 4.250 κιλών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται για την οδήγηση αυτοκινουμένων τροχόσπιτων και ασθενοφόρων.  Σε αντίθεση με άλλα βαρύτερα οχήματα, αυτό δεν συνδέεται με τη χρήση εναλλακτικής κίνησης. Δηλαδή δεν πρέπει το αυτοκινούμενο στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει να είναι ηλεκτροκίνητο ενώ για άλλους τύπους οχημάτων, η αύξηση του συνολικού βάρους συνδέεται με τη χρήση εναλλακτικής μετάδοσης κίνησης.  Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχετε την άδεια οδήγησης Β για τουλάχιστον δύο χρόνια. Συνολικά, μια τεράστια επιτυχία !!

Τι έπεται?

Ο περαιτέρω οδικός χάρτης: Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν πιθανώς μόνο μετά τις εκλογές στην ΕΕ και τη νέα σύνθεση της Επιτροπής. Το κείμενο που εκπονήθηκε από κοινού πρέπει στη συνέχεια να ψηφιστεί εκ νέου στο Κοινοβούλιο. Μόλις εγκριθούν και δημοσιευθούν, τα κράτη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία.

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές στο σχέδιο οδηγίας για την άδεια οδήγησης στο Σχέδιο FS-RL και τις αλλαγές στο σχέδιο FS-RL.

Σχετικά με την αύξηση των βαρών για αυτοκινούμενα και ασθενοφόρα, μια περίληψη για εσάς:

Σελίδα 30, τροπολογία 39:
11α. «Ασθενοφόρο» όπως ορίζεται στα «Κριτήρια ταξινόμησης οχημάτων», «Οχήματα ειδικού σκοπού» στο σημείο 5.3 του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α σημαίνει όχημα κατηγορίας Μ που προορίζεται για μεταφορά που προορίζεται για άρρωστα ή τραυματισμένα άτομα και είναι εξοπλισμένο με ειδικό εξοπλισμό για το σκοπό αυτό·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων οχημάτων και συστημάτων, εξαρτημάτων και χωριστών τεχνικών μονάδων για αυτά τα οχήματα, που τροποποιεί τους κανονισμούς ( ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

Σελίδα 30, τροπολογία 40:
11β. «Αυτοκίνητο» όπως ορίζεται στα «Κριτήρια ταξινόμησης οχημάτων», «Οχήματα ειδικού σκοπού» στο σημείο 5.1 του Μέρους Α του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 σημαίνει όχημα κατηγορίας Μ με ξεχωριστό χώρο καθιστικού που περιέχει καθίσματα και τραπέζι ή περιλαμβάνει καταλύματα ύπνου, εγκαταστάσεις μαγειρέματος και εγκαταστάσεις για την αποθήκευση αποσκευών και άλλων αντικειμένων που δημιουργούνται από κινούμενα καθίσματα, τα οποία πρέπει να εγκατασταθούν μόνιμα στο σαλόνι·

Σελίδα 44, τροπολογία 83:
ηα) οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται για την κατηγορία Β ισχύουν για δύο έτη μετά την πρώτη έκδοσή τους για ασθενοφόρα κατά την έννοια του άρθρου 2 [παράγραφος 11α] και για άλλα ειδικά οχήματα και τροχόσπιτα κατά την έννοια του άρθρου 2 [παράγραφος 11β] του παρόντος Οδηγία, υπό τον όρο ότι τα οχήματα αυτά ζυγίζουν 4 250 κιλά δεν υπερβαίνουν· Στις περιοδικές εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τον αντίκτυπο των τεχνολογικών προόδων στον ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης ή/και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη συνολική μάζα των ασθενοφόρων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των ασθενοφόρων με βάση τις τελικές δηλώσεις αυτών των περιοδικών εκθέσεων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21 που τροποποιεί την παρούσα οδηγία προκειμένου να επικαιροποιηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου και να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των τεχνολογικών καινοτομιών και η ανάπτυξη εναλλακτικές πηγές ενέργειας για ασθενοφόρα·

 

Share this post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to Blog