Σεμινάρια στη Dometic

Back to Blog
Σεμινάρια Dometic

Σεμινάρια στη Dometic

Η εταιρία μας έχει την εξουσιοδότηση από την Dometic (Ψυγεία) για το Service της στην Ελλάδα. Στην προσπάθεια μας λοιπόν να είμαστε συνέχεια ενημερωμένοι παρακολουθήσαμε και φέτος τα σεμινάρια της Dometic. Έτσι πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε τους πελάτες μας σε οποιοδήποτε πρόβλημα τους παρουσιαστεί.

social position

Share this post

Back to Blog