Σχάρες μηχανών

Προϊόντα Goldschmitt – Sawiko

Goldschmitt – Sawiko προϊόντα

Βάσεις μηχανών – Ποδηλάτων – Top box

Οι βάσεις μηχανών ή ποδηλάτων εξυπηρετούν στην ασφαλή και σίγουρη μεταφορά. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα από σίδερο ή αλουμίνιο, με βάρος αντοχής έως και 200 Κιλά (υπό προϋποθέσεις). Λύση υπάρχει επίσης για οχήματα με γκαράζ και μεταφορά του δικύκλου στο εσωτερικό του αυτοκινουμένου.