Συστήματα κοτσαδόρων

Προϊόντα Goldschmitt – Sawiko

Goldschmitt – Sawiko προϊόντα

Συστήματα κοτσαδόρων

Ανάλογα με τον τύπο της υπερκατασκευής και τα εξαρτήματα που τοποθετούνται κάτω από το αυτοκινούμενο, προτείνεται και ο ανάλογος κοτσαδόρος. Υπάρχουν για τα περισσότερα αυτοκινούμενα με τις αντίστοιχες ενισχύσεις του σασί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπερκατασκευαστής του αυτοκινουμένου δεν έχει προβλέψει και ενισχύσει ανάλογα το σασί του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.