Σταθεροποιητές

Προϊόντα Goldschmitt – Sawiko

Goldschmitt – Sawiko προϊόντα

Σταθεροποιητές

Οι σταθεροποιητές τοποθετούνται σε ένα όχημα για να ελαττώσουν την τάση της κλίσης κατά την οδήγηση. Ο σταθεροποιητής λειτουργεί καλύτερα όταν το κέντρο βάρους είναι ψηλότερα.

Ένα όχημα με υψηλό κέντρου βάρους είναι πολύ εύκολο να παρουσιάσει προβλήματα άσχημης οδικής συμπεριφοράς

Με την χρησιμοποίηση ενός σταθεροποιητή ενώνονται μεταξύ τους οι δύο τροχοί του άξονα και έτσι μειώνεται κατά πολύ η τάση για κλίση του οχήματος


Σταθεροποιητής για Fiat Ducato 230/244

Σταθεροποιητής για Mercedes Sprinter / VW LT

Van VW T5 με Σταθεροποιητή