Αερόφουσκες μονής σπείρας

Προϊόντα Goldschmitt – Sawiko

Goldschmitt – Sawiko προϊόντα

Αερόφουσκες μονής σπείρας

 

Ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείτε κυρίως σε οχήματα, των οποίων το μικτό βάρος δεν ξεπερνάει τους 3,5 τόνους.