7πολική σύνδεση

7 pol σύνδεση

Σύνδεση με 7pol

Συνδεσμολογία 7-πολικής πρίζας τροχόσπιτου

Νρ. επαφής
ISO 1724/
DIN V 72 570
Νρ. επαφής
DIN 72 577
Χρησιμότητα Προτεινόμενο
καλώδιο
χρώμα
Προτεινόμενο
καλώδιο
(mm²)
1 L Αριστερό φλας Κίτρινο 1,5
2 54G Ομίχλης (Συνεχές) Μπλε 2,5
3 31 Γείωση Ασπρο 2,5
4 R Δεξιό φλας Πράσινο 1,5
5 58R Δεξιό πορείας Καφέ 1,5
6 54 Φρένα Κόκκινο 1,5
7 58L Αριστερό πορείας Μαύρο 1,5