Ρυθμιστές υγραερίου

ρυθμιστές αερίου

Ρυθμιστές αερίου

Ρυθμιστές υγραερίου

Η περιγραφή αυτή αφορά αποκλειστικά, σταθερά τοποθετημένα εξαρτήματα σε τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο. Εξαρτήματα υγραερίου με αυτό το σήμα πληρούν τις προδιαγραφές των φύλλων εργασιών της DVGW :

  • G 607 – Εξαρτήματα υγραερίου και εστίες φωτιάς σε οχήματα και
  • G 608 – Εγκαταστάσεις υγραερίου σε θαλάσσια μέσα.

Η χρησιμοποίηση τέτοιων εξαρτημάτων-ρυθμιστών σε κλειστούς χώρους όπως και σε σπίτι δεν επιτρέπεται, διότι είναι εξοπλισμένα με τάπα εκτόνωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Πίεση εισόδου : Πίεση μπουκάλας ( μη ρυθμιζόμενο )
Πίεση εξόδου : 50 ή 30 mbar ( διαφορετικές πιέσεις βλέπε ταμπελάκι στον ρυθμιστή )
Απόδοση : max. μέχρι 1,5 kg/h – Υγροποιημένο αέριο Προπάνιο / Βουτάνιο

Τοποθέτηση – Σύνδεση : 
Συνδέστε στην φιάλη σας τον ρυθμιστή με το εξάγωνο παξιμάδι του ( αριστερόστροφα πάσα ) και σφίξτε το καλά με κλειδί. Πάντα να υπάρχουν δύο φλάντζες ανάμεσα στον ρυθμιστή και την φιάλη.

Έλεγχος διαρροής : 
Όλη η εγκατάσταση του υγραερίου πρέπει προτού τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρησιμοποίησης της, να ελέγχετε για διαρροή. Για αυτό τον έλεγχο απαραίτητο είναι να κλείσουν όλα τα εξαρτήματα ( Ψυγείο, κουζίνα, Θέρμανση, Φωτισμός υγραερίου ) και να ανοίξετε την φιάλη. Όλες οι ενώσεις και συνδέσεις πρέπει να ελεγχθούν με σπρέι διαφυγής υγραερίου ή με άλλο υλικό ( υγρό ) το οποίο να δημιουργεί φυσαλίδες.
Μην χρησιμοποιείτε φλόγα για έλεγχο διαφυγής υγραερίου.

Εκτός λειτουργίας : 
Μπουκάλα κλειστή
Ρύθμιση του εξαρτήματος κλειστή
Κλειστή η διανομή εντός οχήματος
Κλειστός ο ρυθμιστής

Παρακολούθηση : 
Προτείνεται η παρακολούθηση όλης της εγκατάστασης και του ρυθμιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν διαφυγή και καλή λειτουργία των εξαρτημάτων. Σας έρχεται μυρωδιά υγραερίου ή διαπιστώσατε από αλλού διαφυγή, κλείστε αμέσως την μπουκάλα και τον ρυθμιστή και ενημερώστε τον προμηθευτή υγραερίου σας ή αν επιθυμείτε συμβουλευθείτε την εταιρία μας.

Συμβουλές ασφαλείας : 
Προσέχετε πάντα την φλάντζα του ρυθμιστή. Φροντίστε να είναι πάντα δύο, να είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση. Στην σύνδεση και αποσύνδεση του ρυθμιστή με την φιάλη, να γυρίζετε μόνο το παξιμάδι του ρυθμιστή – όχι όλο το ρυθμιστή. Στην σύνδεση του λάστιχου με την χαλκοσωλήνα του τροχόσπιτου, πρέπει να κρατάτε κόντρα στο σταθερό εξάγωνο του λάστιχου. Μετά το σφίξιμο του ρυθμιστή με την μπουκάλα, ο ρυθμιστής πρέπει να μείνει σταθερός και να μην γυρνάει διότι υπάρχει ο κίνδυνος ο ρυθμιστής σε εκείνο το σημείο να μην είναι πλέον στεγανός.

Επιμέλεια-Μετάφραση:
Αντώνιος Ζαμπέτας