Οδηγίες χρήσεως

Οδηγίες χρήσεως

Γενικές οδηγίες χρήσεως

Οδηγίες χρήσεως

Λειτουργία των βασικών εξαρτημάτων του τροχόσπιτου ( ισχύει για καινούργια Hobby αλλά και σε παλαιότερα τροχόσπιτα ανεξαρτήτου μάρκας )

Κουζίνα : 
Η κουζίνα του Τροχόσπιτου λειτουργεί αποκλειστικά με υγραέριο. Ανοίξτε την φιάλη του υγραερίου, ανοίξτε την σχετική βάνα για την κουζίνα στην τριπλέτα κάτω από την κουζίνα, πατήστε και γυρίστε προς τα δεξιά το κουμπί για το μάτι της κουζίνας το οποίο θα θέσετε σε λειτουργία, κρατήστε το πατημένο και με αναπτήρα ανάψτε την το μάτι. Κρατήστε το κουμπί πατημένο για αρκετά δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το σιγά σιγά. Το μάτι σας βρίσκετε σε λειτουργία. Με την αντίστροφη κίνηση κλείνετε το μάτι, την βάνα, την φιάλη. Πριν από την πρώτη σας χρήση αφαιρέστε τη μπλε πλαστική διαφάνεια στο προστατευτικό αλουμίνιο για τα λάδια.

Ψυγείο :
Το ψυγείο μπορεί να δουλέψει είτε με 12 ή 220 V όπως και με υγραέριο. Προϋπόθεση για την καλή λειτουργία είναι το τροχόσπιτο να είναι αλφαδιασμένο. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με υγραέριο κατά την κίνηση του τροχόσπιτου.

  • Λειτουργία με ρεύμα 220 V :
    Επάνω από το ψυγείο βρίσκονται δύο διακόπτες. Ένας πράσινος και ένας κόκκινος Πατήστε τον πράσινο και γυρίστε δίπλα στους διακόπτες το κουμπί με τους αριθμούς στην ένταση της ψύξης που επιθυμείτε.
  • Λειτουργία με ρεύμα 12 V :
    Πρέπει να γνωρίζετε ότι με 12 V δεν έχετε την δυνατότητα να επιφέρετε ψύξη παρά μόνο να διατηρήσετε στο ταξίδι της επιστροφής, με την μπαταρία του αυτοκινήτου, τα τρόφιμα σας στην ψύξη την οποία έχετε επιφέρει με μία από τις άλλες πηγές ενέργειας 220 V ή υγραέριο. Σε αυτή την περίπτωση ανάψτε τον κόκκινο διακόπτη και το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί.
  • Λειτουργία με υγραέριο :
    Ανοίξτε την φιάλη και την σχετική βάνα στην τριπλέτα του υγραερίου κάτω από την κουζίνα. Κρατήστε πατημένο το μαύρο κουμπί με την ένδειξη μίας μικρής και μίας μεγάλης φλόγας και πατήστε τόσες φορές το διπλανό κουμπί έως ότου δείτε μέσα στο ψυγείο και κάτω αριστερά στο σχετικό παραθυράκι την φλόγα. Μόλις την δείτε συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί της έντασης της φλόγας για περίπου ένα λεπτό και μετά αφήστε το σιγά σιγά. Τελειώνοντας την χρήση του ψυγείου με υγραέριο κλείστε την βάνα στην τριπλέτα όπως και την φιάλη μπροστά στην μπαγαζιέρα.

Θέρμανση :
Ανοίξτε την φιάλη και την σχετική με την θέρμανση βάνα στην τριπλέτα υγραερίου κάτω από την κουζίνα. Επάνω στην θέρμανση υπάρχει ένας ρυθμιστής-κουμπί. Πατήστε τον ρυθμιστή προς τα κάτω και γυρίστε τον προς το 4 ή 5. Θα ακούσετε ένα ήχο επαφής ανά δευτερόλεπτο μέχρι να πάρει η θέρμανση μπροστά. Θα δείτε και την σχετική φλόγα στο παραθυράκι της θέρμανσης. Συνεχίστε να έχετε πατημένο τον ρυθμιστή για αρκετά δευτερόλεπτα και μετά αφήστε τον σιγά σιγά. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ζέστης. Η θέρμανση σας έχει ενσωματωμένο και κυκλοφορητή του ζεστού αέρα ο οποίος λειτουργεί με 220 V ή με 12 V για την ομοιόμορφη κατανομή της ζέστης σε όλο το τροχόσπιτο. Αυτός ο κυκλοφορητής έχει το ρυθμιστή της έντασης του στα πλάγια από την ντουλάπα των ρούχων ή και πάνω στην πρόσοψη της σόμπας. Όταν δεν λειτουργεί η θέρμανση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κυκλοφορητή για ανακύκλωση του ατμοσφαιρικού αέρα μέσα στο τροχόσπιτο.

Μπόϊλερ :
Αν το τροχόσπιτο σας είναι εξοπλισμένο με μποίλερ TRUMA-THERME για ζεστό νερό. Είναι 5 λίτρων χωρητικότητας και λειτουργεί με 230 V. Το Truma-Therme δεν πρέπει ποτέ να τεθεί σε λειτουργία χωρίς νερό. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τροχόσπιτο μην ξεχάσετε να κλείσετε το μπόιλερ . Σε περίπτωση παγωνιάς να αδειάζετε το μπόιλερ. Για να γεμίσετε το μπόιλερ γυρίστε την βρύση στο κόκκινο ανοίξτε την και αφήστε την τόσο χρονικό διάστημα ανοιχτή μέχρι να βγει όλος ο αέρας μέσα από το μπόιλερ και να τρέξει νερό. Η ενεργοποίηση γίνετε με τον κόκκινο διακόπτη ο οποίος βρίσκεται στην κονσόλα της κουζίνας. Μέσο θερμοστάτη η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζεται στους 65°C. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το μπόιλερ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικά το χειμώνα τότε πρέπει να αδειάζετε το μπόιλερ με τα σχετικά βρυσάκια που βρίσκονται στο πάτωμα του τροχόσπιτου δίπλα από το μπόϊλερ. Απομονώστε την αντλία του νερού και ανοίξτε τις βρύσες σε κουζίνα και μπάνιο. Ελέγξτε αν τρέχει νερό.

Τουαλέτα :
Η τουαλέτα στο τροχόσπιτο σας είναι χημική και για την χρήση της απαιτούνται χημικά υγρά. Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες χρήσης εδώ.

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για να λύσουμε τις όποιες απορίες σας σχετικά με την λειτουργία του τροχοσπίτου σας.

Σας ευχόμαστε ευχάριστες διακοπές και καλοτάξιδο το τροχόσπιτο σας.