Κοτσαδόροι

άδεια έλξης

Γενικά για τους κοτσαδόρους

Τι πρέπει να ξέρετε για τους κοτσαδόρους

Όταν η μπίλια του κοτσαδόρου κάνει δυσδιάκριτη την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τότε αυτή πρέπει να αφαιρείται χωρίς ειδικά εργαλεία αλλά με το χέρι. ( Σ’ αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να τοποθετηθεί άλλος κοτσαδόρος πέραν του αφαιρούμενου κοτσαδόρου )
( Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 2.1.4.)

Τα σημεία στήριξης των κοτσαδόρων πάνω στο αυτοκίνητο πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον εκάστοτε κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
( Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα VII παράγραφος 1.2 )

Κανένας δεν μπορεί να απαγορέψει την πώληση ή την χρήση κοτσαδόρου εφόσον έχει έγκριση τύπου. ( δηλ. οι σταθεροί κοτσαδόροι επιτρέπονται εφόσον έχουν έγκριση τύπου).
( Οδηγία της EC 94/20 παράρτημα Ι άρθρο 2. )

Για να καταλάβετε αν ένας κοτσαδόρος έχει έγκριση τύπου θα πρέπει στο ταμπελάκι του κοτσαδόρου να υπάρχει ένα ορθογώνιο που θα περικλείει συνεχόμενα το «e», τον κωδικό του κράτους που εξέδωσε την έγκριση, το 00, και τον αριθμό της έγκρισης τύπου. Επίσης σε άλλο σημείο πάνω στο ταμπελάκι θα πρέπει να υπάρχει η κατηγορία του κοτσαδόρου που είναι το Α-50Χ, καθώς και ένας αριθμός της δύναμης D-value.

Ολόκληρη η οδηγία EC 94/20 για κοτσαδόρους (αρχείο PDF)

Η παραπάνω οδηγία της EC 94/20 έχει γίνει νόμος του Ελληνικού κράτους με αριθμό ΦΕΚ 910/06.11.1995

Ολόκληρο το ΦΕΚ για την οδηγία της EC 94/20 (αρχείο PDF)