Βάση στήριξης μηχανής

Βάση στήριξης μηχανής

Βάση για μοτοσυκλέτα σε αυτοκινούμενο

Βάση στήριξης μηχανής

Δεν είναι λίγοι αυτοί που χρειάζονται περισσότερους χώρους στο αυτοκινούμενο και ιδιαίτερα μια εξωτερική βάση στήριξης μηχανής για να μεταφέρουν μια μηχανή που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις σε μικρού μήκους διαδρομές. Εκτός της τεχνικής ενημέρωσης που θα βρείτε σε μας για την σωστή βάση, την σωστή τοποθέτηση και με βοήθεια την τεχνογνωσία μας πάνω στα αυτοκινούμενα μπορείτε να πληροφορηθείτε πως πολύ απλά μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις κ τις αντοχές των κατασκευών για μια βάση στήριξης μηχανής και τους γενικούς κανόνες πάνω στις πρόσθετες κατασκευές .
Η επιτρεπόμενη τεχνικώς επιβάρυνση μιας βάσης στήριξης μηχανής στο αυτοκινούμενο εξαρτάται από την επιτρεπόμενη επιβάρυνση των αξόνων στο αυτοκινούμενο και από το βάρος αντοχής της βάσης στήριξης μηχανών.
Το βάρος αντοχής του κάθε άξονα αναγράφεται είτε στις πόρτες εισόδου του αμαξώματος είτε στα έγγραφα και στο εγχειρίδιο των εκάστοτε κατασκευαστών είτε απευθυνόμενοι στους κατασκευαστές για να ενημερωθείτε.

Παράδειγμα : 
Βάση των επιτρεπόμενων πίσω αναγραφόμενων τιμών για το βάρος αντοχής του κάθε άξονα όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή στο δικό μας παράδειγμα ο πίσω άξονας αντέχει 1.950 Κg. Η πραγματική τιμή σε κατάσταση ετοιμότητας ταξιδιού , με όλους τους επιβαίνοντες μέσα, με γεμάτα τα ντεπόζιτα νερού όπως και τις φιάλες υγραερίου και με την βάση τοποθέτησης μηχανής ζυγίστηκε το αυτοκινούμενο στα 1.750 Κg.
Η απόσταση μεταξονίου ( Α ) στο παράδειγμα μας είναι 3.500 mm. Το σημείο ( Β ) που είναι το μισό της σχάρας με το μισό της απόστασης του πίσω μεταξονίου είναι 1.300 mm. Τοποθετώντας τώρα αυτούς τους αριθμούς με τον τύπο που δίνεται παρακάτω βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι 145 Κg επιτρεπόμενο βάρος που μπορεί να τοποθετηθεί ή αλλιώς το βάρος αντοχής της βάσης στήριξης της μηχανής ασχέτως αν οι προδιαγραφές της είναι για παραπάνω κιλά.

Βάση μηχανήςFL = Επιτρεπόμενο Βάρος στη βάση στήριξης

F(HA) = Διαφορά μεταξύ επιτρεπόμενου βάρους στο πίσω άξονα βάση αναγραφομένων και προτεινόμενων τιμών από τον κατασκευαστή ( αναγράφονται στις πόρτες εισόδου του αμαξώματος, στο εγχειρίδιο και στα έγγραφα του αυτοκινήτου ή στους επίσημους αντιπροσώπους) και της πραγματικής τιμής αφού ζυγίσουμε το αυτοκινούμενο. (Προσοχή!!! Το ζύγισμα του αυτοκινουμένου πρέπει να πραγματοποιείται με όλους τους επιβαίνοντες μέσα, το αυτοκινούμενο σε κατάσταση ετοιμότητας ταξιδιού, γεμάτα τα ντεπόζιτα νερού και τις φιάλες υγραερίου)

Α = Απόσταση αξόνων

Β = Απόσταση πίσω αξόνων σε συνάρτηση με το σημείο συνολικής επίδρασης βάρους ( υπολογίζεται από μας ότι η βάση στήριξης μηχανής πρέπει να απέχει τουλάχιστον 350 mm περίπου από τον προφυλακτήρα –πίσω μέρος του αυτοκινουμένου )

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί την λύση στο πρόβλημα σας ή στις απορίες σας καθώς απαιτεί όπως και οι ίδιοι καταλάβατε έμπειρη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που θα βρείτε σε μας.