Καινούργια τροχόσπιτα Fendt (Σειρές)

Saphir

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Saphir

Bianco Selection

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Bianco

Bianco Activ

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Bianco

Bianco Emotion

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Bianco Emotion

Tendenza

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Tendenza

Opal

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Opal

Diamant

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Diamant

Brillant

Καινούργια τροχόσπιτα Fendt Brillant