Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας μας

Πολιτική ποιότητας

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες και οι προμηθευτές μας, μας υποχρεώνει μέσα από μελετημένες διαδικασίες να καλυτερεύουμε συνέχεια ώστε να εκπληρώνουμε τις αυξανόμενες προσδοκίες. Για την εξασφάλιση της ικανότητας να εκπληρώνονται οι επιθυμίες των πελατών μας ,όλοι οι συνεργάτες μας λειτουργούν με τα παρακάτω κριτήρια.

Οι πελάτες και οι προμηθευτές μας είναι συνεργάτες μας, συναποφασίζουν στην επιτυχία της εταιρίας μας.

Την θέση μας στην αγορά θέλουμε να την διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε:

  • Design τροχόσπιτου ή αυτοκινουμένου και τεχνικές προδιαγραφές
  • Εξοπλισμό και λειτουργικότητα
  • Ποιότητα και εμπιστοσύνη
  • Καλή σχέση τιμής και προσφερουμένου
  • Ποιότητα και εμπιστοσύνη
  • Συνέπεια στον χρόνο παράδοσης
  • Τεχνική υποστήριξη-Service

Όχι πρώτα λάθος, αλλά έγκαιρη και σωστή πρόληψη και αναγνώριση της κίνησης ώστε να μην γίνει λάθος. Αποφυγή του λάθους πριν συμβεί!

Η ικανότητα να συμπληρώνουμε τις επιθυμίες των πελατών μας είναι συνάρτηση της υπευθυνότητας του κάθε συνεργάτη μας. Γι’ αυτό η εκπαίδευση, η ικανοποίηση και η αυτοπεποίθηση όλων των συνεργατών είναι από τις σημαντικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της εταιρίας. Όλοι οι προϊστάμενοι λειτουργούν ως παράδειγμα προς μίμηση και είναι ανοικτοί με όλους τους συνεργάτες.

Η συνεισφορά των προμηθευτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ποιότητα των τροχοσπίτων, αυτοκινουμένων και αξεσουάρ μας. Ως ειδικοί, προσφέρουν την τεχνογνωσία και την πείρα τους.

Ακολουθώντας πιστά τους νόμους και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα εξασφαλίζουμε μια ασφαλή διαδικασία πώλησης και κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη, 01/04/2002

Υιοί Χρήστου Ζαμπέτα