Επισκευή – Ανακατασκευή παλιού Adria τροχόσπιτου

Επισκευή – Ανακατασκευή παλιού Adria τροχόσπιτου


Περιγραφή εργασιών

Πολλά τα προβλήματα που υπήρχαν σε αυτό το παλιό Adria τροχόσπιτο. Άλλα πιο σοβαρά και άλλα αισθητικού χαρακτήρα.

Επισκευάσαμε σχεδόν ολόκληρο το μπροστινό του τμήμα λόγω υγρασίας που υπήρχε κυρίως από το σπασμένο παράθυρο. Κατασκευάσαμε ξανά από την αρχή το κάτω τμήμα της μπαγαζιέρας των φιαλών και επιδιορθώσαμε όλο το πάτωμα του, πισσάροντας το ξανά στο τέλος. Τα παράθυρα λόγω του υψηλού κόστους και της παλαιότητας επιδιορθώθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν.

Στη συνέχεια στοκαρίστηκαν κάποια τμήματα στο τροχόσπιτο, αρκετά τρίφτηκαν και βάφτηκαν επίσης πολλά τμήματα του.

Περισσότερες πληροφορίες

Θεωρούμε ότι με τις εργασίας που πραγματοποιήσαμε στο συγκεκριμένο τροχόσπιτο του δώσαμε ακόμη πολλά χρόνια ζωής.

Εργασίας που ήταν απαραίτητες να γίνουν άλλα και εργασίες που του έδωσαν κάτι από την παλιά του λάμψη.