Επισκευή τροχόσπιτου Hobby μετά από καταστροφική κακοκαιρία

Επισκευή τροχόσπιτου Hobby μετά από καταστροφική κακοκαιρία


Περιγραφή εργασιών

Μια φυσική καταστροφή ήταν η αιτία να αποκτήσει το συγκεκριμένο τροχόσπιτο πολλά χτυπήματα στο πλαϊνό του τμήμα άλλα και στην οροφή του.

Πολλά από τα χτυπήματα ήταν διαμπερή με αποτέλεσμα οι ζημιές να έχουν προχωρήσει και στο εσωτερικό μέρος του τροχόσπιτου.

Καπάκια οροφής, πλαϊνό αλουμίνιο, αλουμίνιο στην οροφή, παράθυρα και γωνιακά αλουμίνια βέργες ήταν κάποια από τα εξαρτήματα που έπρεπε να αλλαχθούν.