Επισκευή πλάγιου μέρους αυτοκινούμενου

Επισκευή πλάγιου μέρους αυτοκινούμενου


Περιγραφή εργασιών

Μετά από ένα ατύχημα στον δρόμο, για την επισκευή του συγκεκριμένου αυτοκινούμενου Hobby έπρεπε να παραγγελθεί ολόκληρο το πλαϊνό του τμήμα από το εργοστάσιο της Hobby.

Για την ολοκλήρωση της επισκευής έπρεπε να ξεμονταριστούν όλα τα εσωτερικά έπιπλα που ήταν βιδωμένα στο πλαϊνό μέρος.

Στην συνέχεια, εφόσον είχε τοποθετηθεί το νέο πλαϊνό, έπρεπε να μονταριστούν ξανά όλα από την αρχή.

Τέλος χρειάστηκε ένας καθρέφτης και ένα φλας από την Fiat για να ολοκληρωθεί η επισκευή.