Επισκευή παραθύρου τροχοσπίτου

Επισκευή παραθύρου τροχοσπίτου


Περιγραφή εργασιών

Όσο παλαιότερα τα τροχόσπιτα, τόσο πιο δυσεύρετα γίνονται τα ανταλλακτικά και ιδιαίτερα τα παράθυρα και τόσο περισσότερο μεγαλώνει το κόστος. Προσφέρουμε πλέον την επισκευή των παραθύρων σας. Στείλτε μας μια φωτογραφία από το σπασμένο σας παράθυρο και θα σας ενημερώσουμε για κόστος και χρόνο επισκευής.

Δείτε ένα εντελώς σπασμένο παράθυρο πως έγινε σαν καινούργιο, κάνοντας τον ιδιοκτήτη ξανά χαρούμενο μετά την ατυχία του. Σημειώστε δε ότι το παράθυρο δεν υπήρχε πλέον στον κατασκευαστή.