Επιδιόρθωση υγρασίας σε τροχόσπιτο Knaus

Επιδιόρθωση υγρασίας σε τροχόσπιτο Knaus


Περιγραφή εργασιών

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε στα ανοίγματα που έγιναν από το εργοστάσιο κατασκευής ενός τροχόσπιτου (πχ. παράθυρα, καπάκια οροφής κτλ) όπου με τα χρόνια καίγονται τα υλικά (πχ. πλαστικά μέρη, λάστιχα κτλ) και εισχωρεί το νερό μέσα στα τοιχώματα.
Έτσι και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Knaus τροχόσπιτου όπου η υγρασία πέρασε και στην οροφή από τα καπάκια άλλα και στο πλαϊνό μέρος από το αλουμίνιο της σκηνής.
Καταφέραμε και επιδιορθώσαμε όλες τις ζημιές με το χαμηλότερο κόστος δουλεύοντας τοπικά κάθε πρόβλημα.