Επιδιόρθωση οροφής και πίσω μέρους αυτοκινούμενου

Επιδιόρθωση οροφής και πίσω μέρους αυτοκινούμενου


Περιγραφή εργασιών

Επιδιόρθωση πολλών σημείων υγρασίας σε ένα παλιό αυτοκινούμενο.

Ξεκινήσαμε με το πίσω τμήμα άλλα υπήρχε πρόβλημα υγρασίας και στο πάνω μέρος του αυτοκινούμενου.