Επιδιόρθωση αυτοκινούμενου Sunlight

Επιδιόρθωση αυτοκινούμενου Sunlight


Περιγραφή εργασιών

Αυτοκινούμενο με χτύπημα στο Alkoven επιδιορθώθηκε τοπικά με «μπάλωμα» για όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.