Αερόφουσκες τοποθέτηση σε Fiat Ducato 244 (Roller)

Αερόφουσκες τοποθέτηση σε Fiat Ducato 244 (Roller)


Περιγραφή εργασιών

Τοποθετήσαμε στο συγκεκριμένο αυτοκινούμενο Roller (Fiat Ducato 244) αερόφουσκες διπλής σπείρας και διπλού κυκλώματος της εταιρείας Goldschmitt.

Οι διπλής σπείρας αερόφουσκες  8’’ ιντσών δίνουν την δυνατότητα φόρτωσης και πάνω από 3,5 τόνους.

Διπλού κυκλώματος αερόφουσκες προσφέρουν την δυνατότητα διαφορετικής πίεσης σε κάθε πλευρά. Χειρισμό δηλαδή ανεξάρτητα σε κάθε φούσκα με διπλό μανόμετρο.

Περισσότερες πληροφορίες

Στην ηλεκτρονική μας αγορά (eshop) μπορείτε να δείτε της αερόφουσκες της εταιρείας Goldschmitt εδώ