Bora Air/High-1 Bora Air/High-2 Bora Air/High-3 Bora Air/High-4

Bora Air/High

Εταιρία: DWT
Μέγεθος Περίμετρος Τιμή
1 320 x 240 εκ. 515 €
Εξοπλισμός: Σκηνή, υλικά για τέντωμα, κομπλέ σκελετός, σάκος.
Σκελετός:10 cm Air-In-System, σωλήνες 16/19 mm 
Υλικό: Πολυεστερικό ύφασμα ιδιαίτερα ανθεκτικό. Αντοχή στο νερό 3000 mm.
Πρόσοψη: Μεγάλο παράθυρο εξαερισμού.Ραμμένες κουρτίνες κλείνουν τα παράθυρα εκτός από το οπτικό πεδίο από το εσωτερικό.
Πλευρικά τοιχώματα:μεγάλο παράθυρο εξαερισμού, πόρτα που μπορεί να ρολάρεται στο πλάι.
, Εξοπλισμός: Σκηνή, υλικά για τέντωμα, κομπλέ σκελετός, σάκος.
Σκελετός:10 cm Air-In-System, σωλήνες 16/19 mm 
Υλικό: Πολυεστερικό ύφασμα ιδιαίτερα ανθεκτικό. Αντοχή στο νερό 3000 mm.
Πρόσοψη: Μεγάλο παράθυρο εξαερισμού.Ραμμένες κουρτίνες κλείνουν τα παράθυρα εκτός από το οπτικό πεδίο από το εσωτερικό.
Πλευρικά τοιχώματα:μεγάλο παράθυρο εξαερισμού, πόρτα που μπορεί να ρολάρεται στο πλάι.